POLITYKA PRYWATNOŚCI

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (RODO)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przygotowaliśmy zestaw niezbędnych informacji w tym zakresie:

 

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

MTD Sp. z o.o.  ul. Opolska 56,  49-100 Niemodlin, Polska NIP 9910548202

2. Kontakt z nami możliwy jest poprzez:

adres e-mail: rodo@mtdskuratowicz.com.pl

telefonicznie: +48 77 402 34 85

3. Skąd posiadamy Państwa dane osobowe?

Otrzymaliśmy je od Państwa podczas zakupów usług w naszej firmie, a także później w rozmowach telefonicznych i korespondencji mailowej.

4. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie danych osobowych do celów zawarcia i realizacji usługi ma charakter dobrowolny, jakkolwiek konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości jej realizacji.

5. Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?

Państwa dane są przez nas przetwarzane w celach:

zawarcia i realizacji umowy, marketingu i promocji usług MTD Sp. z o.o., wystawiania faktur i przyjmowania płatności, windykacji należności oraz obrony przed roszczeniami, obsługi reklamacji i zgłoszeń, podatkowych i rachunkowych, archiwalnych.

6. Jak długo Państwa dane osobowe są przetwarzane?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu marketingowym na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust 1 lit a) RODO), do momentu wycofania przez Państwa takiej zgody.

7. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

• podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów powszechnie obowiązujących;

• podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu tj. podmiotom, które przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

8. Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane poza obszar EOG, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania usługi dla Państwa.

9. Jakie prawa Państwu przysługują?

prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych (art.15 RODO), ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO) lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.21 RODO), a także prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO);

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. RODO;

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;

10.  Czy profilujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

MTD Skuratowicz Sp. z o.o.

ul. Opolska 56

49-100 Niemodlin Polska

NIP: PL 9910548202

mtd@mtdskuratowicz.com.pl

t : +48 77 460 69 82